http://maxdentshop.com/
Contact.html
Info_-_Veelgestelde_Vragen.html
 

HPV-16 TEST

Prevo-Check is een kankermerker (tumormarker) omdat bij een positieve uitslag de

aanwezigheid van antistoffen tegen HPV 16-L1 in het bloedmonster wordt vastgesteld. 

Deze test is een belangrijk hulpmiddel tijdens het preventief onderzoek van de door

HPV-16 infecties veroorzaakte carcinomen in de mond- en/of keelholte.


Hoe werkt het?

    Door middel van een druppel bloed dat afkomstig is uit een orale contactbloeding of
    uit een vingertop kan in 15 minuten worden vastgesteld of er antistoffen zijn tegen

    het humaan papillomavirus (HPV 16 L1).


Wie voert de test uit?

    De test kan alleen worden uitgevoerd door een medisch specialist, zoals een tandarts,

    mondhygienist, tandprotheticus andere artsen of laboratoria.
Waarom is de test belangrijk?

    Mond-en keelkanker wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door drie hoogrisicofactoren:

    Roken, alcohol en HPV 16.


    Bij aanwezigheid van antistoffen tegen HPV 16 L1 in volledig bloed wordt er dus positief

    getest en is er sprake van een pre-kanker of kanker, gerelateerd aan het HPV-16 virus. 

    De Prevo-Check zegt niets over de aanwezigheid van antistoffen van andere soorten

    HPV-virussen.

    HPV-16 kan ook andere slijmvliescellen (bijvoorbeeld in de anale of genitale zone) infecteren.

    Mocht grondig onderzoek van de mondholte niets opleveren, dan moeten deze andere

    lichaamsdelen ook door de desbetreffende specialist worden onderzocht.


    Bij vroegtijdige ontdekking stijgt de 5 jaarsoverlevingskans naar bijna 90%.

    Bij late ontdekking is de 5 jaars overlevingskans minder dan 50%.


    Bij een positieve testuitslag de patiënt doorverwijzen naar de hiervoor bedoelde instantie

    en extra preventief onderzoek tijdens de halfjaarlijkse controle in de praktijk

    Bij een negatieve testuitslag wordt geadviseerd om de test over 5 jaar te herhalen.


BIG en IGZ

    Het toepassen van een vingerprik is geen voorbehouden handeling en mag door bijvoorbeeld

    een tandartsassistente gedaan worden. Het diagnosticeren van een tumormerkstof valt

    onder de hoogrisico diagnostica en mag o.a. door een (mond)arts worden afgeleverd.

    De Prevo-Check HPV-16 test mag in Nederland gewoon gekocht c.q. verkocht worden.

    Ook in België mogen wij deze test verkopen.PREVO-CHECK

HPV-16 TEST